Historie

Pozemek pro vybudování zahradnictví koupili manželé Bohumila a Vilém Pultrovi ve druhé polovině 20. let minulého století. Vilém byl absolventem zahradnické akademie v Brně. První zmínky o tradici zahradnického povolání jsme našli v roce 1800, kdy žil ve Velké Skalici č. 10 Jan Pultr, zahradník. Ve starších kronikách a gruntovních knihách je doloženo, že už v roce 1630 se v mužské linii rodu objevuje sepjetí s půdou, později potom povolání zahradníků, učitelů a lékařů.

Vilém s Bohumilou postavili na hektarovém pozemku domek a skleníky a na konci 20.let minulého století začali provozovat zahradnictví. V roce 1932 začali budovat hospodářskou budovu – chlév, dva svinčíky a prádelnu. Jejich dcery Bohumila a Jaroslava si zvolily tradiční povolání – jedna se stala zahradnicí, druhá učitelkou.

Zahradnictví fungovalo do konce 40. let, později bylo obhospodařováno jen pro potřeby širší rodiny.

Od roku 2005 se snažíme hospodařit v souladu s principy přírodního hospodaření – bez použití chemie, s respektem k pravidlům dobré péče o půdu i vodu, s respektem k potenciálu zahrady.

Bohumila a Vilém
Rodina 1931-32
Rodina 1929
Před stavbou 1932