Rostliny cestují

Podle zadání pedagogů volného času vznikl nový program, který se stal součástí tematického příměstského tábora s názvem Toulavé tenisky.

Nejen lidé cestují. 12.7.2022 zkoumaly děti možnosti cestování rostlin. Překvapením je, že i rostliny, které považujeme za součást našich zahrad a krajiny, k nám během historie nějakým způsobem přicestovaly buď z ryze praktických důvodů, nebo je jejich příchod zahalen do pohádkového příběhu.

Během kolektivní hry si děti vylosovaly zadání detektivních úkolů, které potom ve skupinkách řešily a výsledek svého pátrání a rostlinu samotnou, kterou nalezly v zahradě, potom představily ostatním a svůj nález zapsaly do mapy světa.

Všichni tak  mohli sledovat příběh brambor, rajčat, okurek, fíkovníku, saturejky, pavlovnie a dalších rostlin.

Úspěch řešení byl odměněn pěknými cenami.

Den Země jsme s druháky oslavili programem Jak se budí semínko, se čtvťáky znalostní kolektivní hrou zaměřenou na základní informace o přírodních a permakulturních zahradách. Nechyběly ani hry a výhry.

Rybolov
Práce s PL
Skládanka

Programy pro třídní kolektivy probíhají v PZ Satureja, Kolínská 1715, 288 02 Nymburk. Jsou určeny pro děti předškolního a mladšího školního věku, trvají 90 minut. Obsah i délku programu lze přizpůsobit požadavkům pedagoga i nárokům věku cílové skupiny.

V zahradě je zajištěna možnost mytí rukou, pitná voda, k dispozici je ekotoaleta. Je třeba zvolit vhodnou obuv i oblečení, ve kterém se děti mohou volně pohybovat.

Programy probíhají pouze za příznivého počasí. Předpověď počasí najdete například zde: Yr – Nymburk – Værvarsel

Informace na adrese satureja@email.cz – informace podá Jiřina Kelymanová.

 

Téma 1.
Půda – jak žije, jak se kompostuje a jak se staví kompostér a zvýšený záhon

Téma 2.
Jak probudit semínko

Téma 3.
Jak se sází strom

Téma 4.
Jak voní bylinky

Téma 5.
Jak uzraje jablíčko

Téma 6.
Hry a pozorování v zahradě

Pro sezónu roku 2022 budou připraveny programy:

1. Čmeláčí královna je superhrdinka.

2. Kolik profesí má včelí dělnice? 
 
3. Jak hospodařily naše babičky. 
 
4. Nový život starým věcem – jak na to?
 
5. Přírodní a permakulturní zahrady – co je to?
– doporučeno pro žáky od 3. ročníku ZŠ.
 
 

Téma 1.

Půda – jak žije, jak se kompostuje a jak se staví kompostér a zvýšený záhon

Hlavní cíl:

  • seznámit děti s principem kompostování, ukázat jednotlivé fáze a posloupnosti rozkladu živé hmoty, cyklus od jablečné slupky přes její rozklad až po vznik humusu a výsadby semene do nově vzniklé půdy, praktické sestavení dřevěného kompostéru a jeho naplnění stávající organickou hmotou.

Dílčí cíle:

  • seznámit děti s živočichy žijícími v půdě, práce s lupou
  • motivovat k pozorování
  • posilovat kompetence k řešení problému, sociální i komunikativní

Cílová skupina: Děti v MŠ, po dílčích úpravách žáci 1. a 2. ročníků 1. st. ZŠ, žáci v ŠD a děti ve volnočasových centrech

Podrobnou anotaci lze poskytnout na vyžádání.

Pracovní list – ukázka:

 

Zahradní práce
Žížala
Komposter
Kompostujeme

 Téma 2.

Jak probudit semínko

Hlavní cíl – seznámit děti s posloupností generativního vývoje rostliny, část cyklu vývoje květu, kvetení, opylení a růst plodu.

Dílčí cíle – zopakovat, seznámit děti se stavbou těla rostliny a s tím, které části rostliny se sklízejí – kořen, list (květ), plod, jaké je jejich využití.

Cílová skupina: Děti v MŠ, po dílčích úpravách žáci 1. a 2. ročníků 1. st. ZŠ, žáci v ŠD a děti ve volnočasových centrech

Navazujeme na téma generativního množení rostlin výsevem osiva. Lze je prakticky podpořit pozorováními na školní zahradě. AHA moment = pozorování dvou druhů květů – samčí, samičí, čichové vjemy – silná vůně květů.

Podrobnou anotaci lze poskytnout na vyžádání.

Pracovní list – ukázky:

 Téma 3.

Jak se sází strom

Hlavní cíl – seznámit děti s postupem sázení dřevin, jejich zajištěním a péčí o ně.

Dílčí cíle – zopakovat, seznámit děti se stavbou těla rostliny – kořen, kmínek, větve, s výhledem, co budeme z ovocných dřevin sklízet a jak sklizeň využijeme.

Cílová skupina: Děti v MŠ, po dílčích úpravách žáci 1. a 2. ročníků 1. st. ZŠ, žáci v ŠD a děti ve volnočasových centrech

Program je vhodné naplánovat na podzimní měsíce – výsadba ovocné dřeviny z kontejneru, v časném jaru z kontejneru i prostokořenné.

Pro vysazování do školní zahrady jsou velmi vděčné jabloně, muchovníky, rybízy, maliny a různé druhy ostružin.

Podrobnou anotaci lze poskytnout na vyžádání.

Ukázka pracovního listu:

Kartičky Jak se sází strom
Pracovní list Jak se sází strom
Jak se sází strom v dešti
Jak se sází strom v dešti

 Téma 4.

Jak voní bylinky

  1. díl – Bylinky z klášterní zahrady

Hlavní cíl – seznámit děti se základními druhy bylinek, které mají využití v kuchyni

Dílčí cíle – seznámit děti s původem rostlin – pěstování v klášterních zahradách, pozorování, ověřování jejich účinku, tvorba herbářů a předávání zkušeností dalším generacím.

Cílová skupina: Děti v MŠ, po dílčích úpravách žáci 1. a 2. ročníků 1. st. ZŠ, žáci v ŠD a děti ve volnočasových centrech.

Podrobnou anotaci lze poskytnout na vyžádání.

Jak voní bylinky - výsadba
Bylinky
Označování pytlíčků s bylinkami
Příprava bylinek na sušení

Téma 5.

Jak uzraje jablíčko

Hlavní cíl – zopakovat postup sázení dřevin, jejich zajištěním a péčí o ně, rozvoj předmatematické gramotnosti – délka života stromu – demonstrovat na délce života generací v rodině

Dílčí cíle – zopakovat, seznámit děti se stavbou těla rostliny – kořen, kmínek, větve, s pozorováním ve školní zahradě – co budeme z ovocných dřevin sklízet a jak sklizeň zužitkujeme.

Cílová skupina: Děti v MŠ, po dílčích úpravách žáci 1. a 2. ročníků 1. st. ZŠ, žáci v ŠD a děti ve volnočasových centrech

Program je vhodné naplánovat na podzimní měsíce – výsadba ovocné dřeviny z kontejneru, v časném jaru z kontejneru i prostokořenné.

Pro vysazování do školní zahrady jsou velmi vděčné jabloně, muchovníky, rybízy, maliny a různé druhy ostružin – vysazené dřeviny, jejich kvetení, vývoj a zrání plodů mohly děti sledovat.

Program pracuje s motivačními vyprávěnkami a interaktivním obrazovým materiálem.

Podrobnou anotaci lze poskytnout na vyžádání.

Téma 6.

Hry a pozorování v zahradě

Hlavní cíl – motivovat třídní kolektivy MŠ k pozorování postupné změny počasí a přechodu zimního období do období jarního. Dalším cílem je posílit motivaci kolektivů k péči o zvýšené záhony, kompostéry a nádrže na jímání dešťové vody a vnímání dalších souvislostí v životě biotopu zahrady (život v půdě, pozorování života ptáků a hmyzu…).

Dílčí cíle – upevnit základní vědomosti o živočiších, jejich významu pro život zahrady, o možnostech, jak je člověk může podporovat.

Cílová skupina: Děti v MŠ, po dílčích úpravách žáci 1. a 2. ročníků 1. st. ZŠ, žáci v ŠD a děti ve volnočasových centrech

Program je vhodné naplánovat na jarní měsíce –např. instalace hnízdních budek, krmítek, pítek, pozorování teploty, objemu nádrží na dešťovou vodu, síly větru…

Program pracuje s interaktivními výukovými materiály a pracovními listy.

Podrobnou anotaci lze poskytnout na vyžádání.