Současnost

Aktuální situace:
Zahrada s rodinným domkem a hospodářským stavením, bývalé prvorepublikové zahradnictví, celková výměra cca 1 hektar, jako zahrada je obhospodařováno 30 arů, zbytek je pole v nájmu, obhospodařuje soukromý zemědělec.

Hospodářské stavení zrekonstruováno 2016, rekonstrukce střechy, zajištění záchytu a jímání dešťové vody.
Rekonstrukce rodinného domku se připravuje, včetně vybudování čističky odpadních vod.

V severní části zahrady jsou vysazeny vysokokmeny – jabloně – stáří cca 60 let, polokmeny – jabloň jonatán, nově (cca 15 let) oskeruše, černá moruše, jedlá jeřabina, rakytník, v jižní části jsou vysazeny cca 6 let v „novém sádku“ další ovocné stromy – bosenská švestka, renglóda, jabloně – letní, hrušně konference, bicolor, nashi, moruše bílá, kdouloň leskovačka, mišpule, polokmeny noneta, letní průsvitné – stáří cca 50 let, rybízy, ostružiny, maliny, třešně, broskvoň, švestka odkopková, lísky, černé bezy, živý plot – habry, jerlín, hloh, jabloň topaz, založen vinohrádek s bylinkovou zahrádkou.

V jižní zahradě umístěny úly – odborné zajištění včelařskou farmou.

Květnaté louky v severní i jižní zahradě.

Trvalkové záhony v severní i jižní zahradě jsou doplněny letničkami, druhová pestrost, zajištění dlouhého intervalu kvetení od časného jara do podzimu.

Zvýšené zeleninové záhony poskytují sklizeň pro širší rodinu a přebytky pro zájemce.

V rámci realizace vzdělávacího projektu Cesta potravin – strava globálně a lokálně  ( Vzdělávací institut Středočeského kraje) byl do zahrady umístěn ukázkový vyvýšený záhon a kompostér – tvorba metodik a programů pro pilotní mateřské školy – jejich budování, využití ve školních zahradách, v třídních vzdělávacích programech PV.

Po dobu realizace aktivit Cesty potravin sloužila zahrada jako zásobní místo pro produkci sadby nízkoúdržbových rostlin a jako srovnávací místo pro pěstební vedení vyvýšeného záhonu a recyklační vedení kompostéru.

Více informací o projektu na odkazu Vzdělávací institut středočeského kraje – Vzdělávání podle Vašich potřeb (visk.cz)

Zahrada je místem pro komunitní setkávání absolventů studijního programu Akademie třetího věku (A3V), program Užitková a okrasná zahrada pro seniory (spoluautorka programu a organizační garant – J. Kelymanová, realizace 2015).

Sdílení přebytků sklizně, výměna zkušeností dobré praxe s uchováváním a konzervací sklizně, sdílení zkušeností s drobnochovem – kur domácí, indický běžec, králík domácí – krmivo, kompostování steliva…)

2018 – udělena plaketa Přírodní zahrada Satureja– informace na odkazu https://www.veronica.cz/mapa-prirodnich-zahrad?i=5580 .

2021 – udělena plaketa Ukázkový permakulturní projekt – informace na odkazu https://www.permakulturacs.cz/projekty/satureja/

 

Přírodní zahrada Satureja jako místo osvěty EVVO 2019